Udskriv

24-03-2014 - luftrenser affugter i hjemmet

luftrenser affugter i hjemmet

Indeklimaportalen.dk advarer mod at installere luftrensere, som generer ozon, i rum, hvor man opholder sig.

Det kan være besnærende at slippe af med støv, bakterier, svampesporer, røg og andre partikler ved at rense luften inden døre med mobile luftrensere. Men pas på.


Forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har undersøgt tre forskellige teknologier, og de har alle bivirkninger. Den mest alvorlige er, at renserne generer ozon, som er helbredsskadelig.

 

Grundlæggende er der fire metoder til at rense luften, som producenterne kombinerer med diverse typer filtre:

  • Mekanisk ved at presse luft gennem filtre.
  • Elektrostatisk ionisering.
  • Fotokemisk reaktion med UV-stråler.
  • Ikke termisk plasmareaktion med stærk strøm.

 

To forskellige problemer med luftrensere:

 

Luftrenserne fjerner ganske vist betydelige mængder partikler fra luften. De mekaniske er effektive, men tryktabet er stort, når luften skal presses gennem filtrene. Derfor bruger de meget energi.

 

De andre metoder er også effektive, men de skaber et nyt problem, forklarer Ph.d Siamak Rahimi Ardkapan fra SBi:

 

- Metoderne skaber en kemisk reaktion i luften, og der ophobes ozon i rummet over tid. Ozon reagerer med andre kemiske emner i luften og kreerer ultrafine partikler, som er skadelig for mennesker. Det er ukontrollabelt, siger han.

 

Luftrensere er uegnet til opholdsrum

Han har i forbindelse med en phd-afhandling undersøgt de forskellige metoder i et lukket rum under kontrollerede forhold. Ozonindholdet i luften er målt over tid.

 

Siamak Rahimi Ardkapan forklarer, at for højt indhold af ozon i luften kan give åndedrætsbesvær og tilføre luften en særlig lugt. Han fraråder derfor at bruge luftrensere i rum, hvor mennesker opholder sig i længere tid.

 

Han bliver støttet af professor ved SBi, Alireza Afshari, der blandt andet har undersøgt luftrenseres evne til at rense for naborøg i lejligheder.

 

Man kan ikke stole på reklamer for luftrensere

- Luftrensere, der generer ozon, bør ikke kaldes luftrensere, men ozongeneratorer, siger Alireza Afshari og tilføjer, at der er flere af den slags på markedet. Årsagen kan være den metode, man måler ozonindholdet i luften på.

 

- Hvis du måler den luft, der umiddelbart kommer ud af luftrenseren, så er indholdet af ozon acceptabelt. Men i løbet af noget tid akkumuleres indholdet af ozon i rummet til et uacceptabelt niveau. Og det er det, vi har målt på, siger Alireza Afshari.

 

SBi anbefaler derfor, at luftrensere skal testes på denne måde fremover. Indtil det sker, kan Alireza Afshari kun anbefale luftrensere med mekanisk filter.

 

Astma-Allergi Danmark siger også fra

Mange luftrensere argumenterer med, at luftrensning forebygger astma. Men det kan Astma-Allergi Danmark ikke genkende.

 

- Vi mangler klinisk dokumentation på, at de har nogen effekt på folks symptomer, siger kommunikationschef i forbundet, Lise Nørgaard.


De to forskere fra SBi understreger dog, at luftrensere, der generer ozon, kan være velegnede til andre formål. De kan for eksempel bruges i kølerum, hvor de kan minimere mængden af bakterier. Bare der ikke opholder sig mennesker.

 

Kommenta fra Ventilaitonsfilter.dk

Vore luftrensere betjene rsig af mekaniske filtre som anbefales, som har et kulfilter som fjerner gasser/lugte og dampe, samt effektivt nedbryder ozon hvis det opstår.
Derfor holdes ozon problemet på et absolut minimum. Så man kan få fuld glæde af lugtfri luft uden partikler.

En nylig bestået PHD afhandling på viste at der kan måles tydelige forbedringer i blodet hos mennesker som har en luftrenser med mekaniske filtre monteret i soveværelset.
Så anbefalingen må være at benytte luftrensere med mekaniske filtre og kulfilter. Og ikke benytte maskiner med andre typer luftrense mekanismer.   

 Vores Boneco maskine er et meget godt valg når en maskine skal vælges.  Følg linken; til luftrenser.