Udskriv

Ventilation fjerner tobaksrøgen

Ventilation fjerner tobaksrøgen

Vi har både viden og teknologi til at sikre, at ikke-rygere kan opholde sig i samme rum som rygere uden at blive generet af røgen. Forskere samler råd om bygningsindretning og ventilationsanlæg i bog. 

 

Det er hverken sundt eller nemt at være ryger. Og det vil blive endnu sværere i de kommende år, når der indføres stadig flere restriktioner mod rygning på arbejdspladser og i offentlige rum. Men der findes løsninger, som gør det muligt for rygere og ikke rygere at leve harmonisk sammen, uden at rygerne behøver lade være med at ryge, og uden at ikke-rygerne belemres med rygernes røg. 

 

En række europæiske eksperter i indeklima har samlet den nyeste viden om, hvordan man kan reducere røggener i indeklimaet, i en publikation med titlen ’Ventilation and Smoking’. Forfatterne garanterer ikke, at ventilation gør tobaksrøg uskadelig for helbredet, men de rådgiver om, hvordan rum og hele bygninger kan indrettes, så mennesker generes mindst muligt af røg. 

 

Der kan træffes både passive og aktive forholdsregler, fremgår det. Overordnet bør bygninger indrettes, så ikke-rygere har adgang til alle ikke-rygerzoner uden at skulle passere zoner, hvor det er tilladt at ryge. Den bedste løsning opnås, hvis et ventilationsanlæg sørger for, at der opstår et såkaldt lufttrykshierarki, således at luftgennemstrømningen konstant sker fra de rene zoner til de røgforurenede zoner, altså fra ikke-rygernes områder til rygernes områder, hvor udsugningen sørger for at trække den forurenede luft ud til rensning, mens den rensede luft igen sendes i cirkulation i de røgfri områder. 

 

Det er teknisk muligt at sørge for, at ikke-rygere kan sidde ved samme bar som rygere uden at blive generet af tobaksrøg. Så hvorfor ikke lade rygerne ryge, hvor teknologien tillader det, spørger brancheforeningen Dansk Ventilation. 

 

Det er teknisk muligt at sørge for, at ikke-rygere kan sidde ved samme bar som rygere uden at blive generet af tobaksrøg. 

 

Så hvorfor ikke lade rygerne ryge, hvor teknologien tillader det, spørger brancheforeningen Dansk Ventilation. 

 

Videre anbefaler indeklimaeksperterne, at der installeres udsugningskabiner med ventilation for rygere i ikke-rygerområder, og at der i lokaler, hvor mange mennesker samles, for eksempel barer, etableres lokal ventilation, sådan at ikke-rygende gæster og personale beskyttes mod tobaksrøgen. 

 

Dansk Ventilation er brancheforening for de danske virksomheder, der udvikler og producerer teknik og teknologi til forbedring af indeklimaet i boliger, på arbejdspladser og i institutioner. 

 

Direktør Jan Ovesen, Halton A/S, fra foreningens bestyrelse, siger, at der findes effektive og dokumenterede tekniske og teknologiske løsninger, som gør det muligt for ikke-rygere at opholde sig i samme rum som rygere uden at opleve gener. 

 

- For eksempel er der målt helt minimale påvirkninger, når rygning finder sted i særlige udsugningskabiner, som kan være udformet som et rum, der er lukket på tre sider og forsynet med en kraftig emhætte i loftet. En mere komplet løsning i for eksempel restaurationslokaler kan være den såkaldte fortrængningsventilation med udnyttelse af svage over- og undertryk. Påvirkning af ansatte i for eksempel en bar kan reduceres afgørende, hvis der installeres luftdyser, der sender en skråt opadgående luftstrøm fra bardisken ud mod publikum. Alt i alt har vi både viden og teknologi til at sikre en fredelig sameksistens mellem rygere og ikke-rygere, så hvorfor ikke lade rygerne ryge, hvor teknologien tillader det, spørger Jan Ovesen. 

 

Bogen ’Ventilation and Smoking’ på 144 sider kan købes ved henvendelse til Danvak A/S, tlf.3636 9060. Den er udgivet af REHVA, en europæisk sammenslutning af indeklimaeksperter. 

..

Udsendt 14.nov.2006,