Udskriv

28-06-2013 - Svampesporer i næsen

Svampesporer i næsen

 

 forskningscenter_for_arbejdsmiljo_lille.jpg

Stor forskel på indhold af svampesporer i mandlige og kvindelige gartneriarbejderes næser

25-06-2013

Mandlige gartneriarbejdere har langt flere svampesporer i næsen end deres kvindelige kolleger. Resultaterne antyder, at mænd og kvinder bliver påvirket forskelligt af mikroorganismer i arbejdsmiljøet. Det kan måske have betydning for den helbredsmæssige påvirkning, gartneriarbejdere bliver udsat for i deres arbejdsmiljø.

Store kønsforskelle på indhold af mikroorganismer i skyllevand fra næser

Resultaterne fra forskningsprojektet ’Organisk støv i væksthusgartnerier – et helbredsproblem?’ viser blandt andet, at

  • koncentrationen af svampesporer og β-glucan i skyllevand fra mænds næser hang statistisk sammen med udsættelsen for svampesporer og β-glucan i luften
  • koncentrationen af svampesporer i skyllevandet var højere torsdag middag end mandag morgen
  • skyllevand fra mænds næser indeholdt langt flere svampesporer end skyllevand fra kvinders næser – i gennemsnit 9.400 cfu (kolonidannende enheder) for mænd og 600 cfu for kvinder
  • gartneriarbejdere, hvis næser løb, havde færre svampesporer i næsen end gartneriarbejdere, hvis næser ikke løb.

Mænds næse tilbageholder langt flere svampesporer end kvinders  

Anne Mette Madsen er seniorforsker på NFA. Hun forklarer:
’Skyllevand fra mænds næser indeholder langt flere svampesporer sammenlignet med skyllevand fra kvinders næser ved samme udsættelse i arbejdsmiljøet. Det kan muligvis skyldes, at mænds næser generelt er større og har en tættere koncentration af hår, så de bedre tilbageholder svampesporer end kvinders næser. En anden forklaring kan være, at mænd og kvinder trækker vejret på forskellig måde. Hvis kvinder fx indånder mere luft gennem munden end mænd, vil en mindre del af svampesporerne passere næsen og en større del blive deponeret længere nede i luftvejene’.

Mikroorganismer kan give luftvejsproblemer

Gartneriarbejdere bliver dagligt udsat for mikroorganismer som svampesporer, bakterier og stoffet β-glucan, som findes i svampe og pollen. Ved nogle arbejdsprocesser er koncentrationerne så høje, at det øger risikoen for inflammation og luftvejsproblemer som astma og allergi. Det gælder fx når gartneriarbejderne rydder drivhuse for gamle planter, og når de høster afgrøderne. Tidligere undersøgelser tyder på, at kvinder og mænd bliver påvirket forskelligt af luftbårne mikroorganismer.

Koncentration af mikroorganismer i næsen undersøgt

Formålet med studiet var at undersøge

  • sammenhængen mellem gartneriarbejderes udsættelse for svampesporer, β-glucan og bakterier i arbejdsmiljøet og indholdet af disse i vand, som er brugt til at skylle gartneriarbejdernes næser med
  • om køn, tidspunkt på arbejdsuge og løbende næser har betydning for indholdet af svampesporer, β-glucan og bakterier i skyllevandet.

33 gartneriarbejdere medvirkede i undersøgelsen

Gentagne målinger blev udført på de 33 gartneriarbejdere, der medvirkede i undersøgelsen. De udførte forskellige arbejdsopgaver og blev udsat for meget forskellige koncentrationer af mikroorganismer i arbejdsmiljøet. Gartneriarbejderne fik skyllet deres næser med vand to gange om ugen, henholdsvis mandag og torsdag, gennem flere uger. Forskerne undersøgte indholdet af svampesporer, β-glucan og bakterier i skyllevandet for at få oplysninger om mængden af mikroorganismer i gartneriarbejdernes næser.

Forskelle i deponering af partikler i luftvejene hos mænd og kvinder bør undersøges

De nye resultater fra denne undersøgelse gør det relevant at undersøge, om årsagen til at kvinder og mænd tilsyneladende påvirkes forskelligt af luftbårne mikroorganismer skyldes, at partikler fra luften deponeres i forskellige dele af luftvejssystemet hos mænd og kvinder.

Muligheden for at mindske udsættelse for mikroorganismer undersøges

Lige nu er forskere fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og Anne Mette Madsen i gang med forskningsprojektet ’Organisk støv i væksthusgartnerier – et arbejdsmiljøproblem?’. Formålet med projektet er at identificere arbejdsopgaver i grøntsagsgartnerier, hvor gartneriarbejderne bliver udsat for en høj eksponering for mikroorganismer og teste metoder til at mindske eksponeringen. Målet er at forbedre arbejdsmiljøet på gartnerierne. Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter projekt økonomisk.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA, tlf. 3916 5242,amm@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Læs den videnskabelige artikel
Madsen AM, Tendal K, Thilsing T, et al. Fungi, β-glucan, and bacteria in nasal lavage of greenhouse workers and their relation to occupational exposure. Annals of Occupational Hygiene 2013. Doi:10.1093/annhyg/met019.

Læs om projektet bag resultaterne
Organisk støv i væksthusgartnerier – et helbredsproblem? Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter projektet økonomisk.

Læs mere om biologisk arbejdsmiljø
'Medarbejdere er udsat for høje koncentrationer af bioaerosoler i drivhuse på grøntsagsgartnerier, nyhed på NFA's hjemmeside august 2010.

Tema om biologisk arbejdsmiljø i Magasinet Arbejdsmiljø, juni 2013.