Udskriv

Sløseri med eftersyn af klimaanlæg koster virksomheder millioner

Kilde: Nyhedsmagasinet Ingeniøren ing.dk, torsdag 16. aug 2012:

Danske virksomheder sløser med eftersyn af deres ventilations- og klimaanlæg. I 2008 blev det ellers lovpligtigt, at de skulle efterses, men i praksis gør virksomhederne det ikke.

Det er ikke bare ulovligt, det er også dumt.

Beregninger fra Energistyrelsen viser, at virksomheder dermed går glip et trecifret millionbeløb i energibesparelser, skriver fagbladet Dansk VVS, som bliver udgivet af Tekniq - Installatørernes Organisation.

Energistyrelsen oplyser, at blot 2.800 af de 45.000 anlæg, som er omfattet af loven om eftersyn, er blevet gået efter i sømmene.

Ventilations- og klimaanlæg i bygninger på mellem 4.000 og 8.000 kvadratmeter skulle have været gennemgået ved udgangen af 2009. Og anlæg i bygninger på mellem 2.000 og 4.000 kvadratmeter skulle være gennemgået ved udgangen af 2010.

Eftersynet af anlæg i mindre bygninger skal være overstået ved udgangen af 2012.

Besparelse på 25 procent at hente
Energistyrelsen anslår, at kun 2.800 ud af de 45.000 anlæg er blevet gennemgået her fem år efter, at loven blev indført.

Energistyrelsens beregninger viser, at de 45.000 anlæg i 2008-priser brugte energi for 1,5 milliarder kroner. Og ifølge styrelsen ville der have været en besparelse på mindst 25 procent at hente i at justere anlæggene.

Den manglende justering har dermed betydet en merudgift for anlægsindehaverne på 375 millioner kroner.

»Der er altså tale om en ordning, hvor der er et ganske betydeligt potentiale for energibesparelser, som det også er relativt let at udnytte,« siger chef for teknisk afdeling Christian Jarby i en pressemeddelelse fra Tekniq.

»Ordningen er en del af EU’s bygningsdirektiv og indgår i den danske lovgivning om at fremme energibesparelser i bygninger. Derfor er det også vigtigt, at der bliver reageret på, at det tilsyneladende er meget få anlæg, der er blevet gennemgået,« siger han.

I samme meddelelse siger han desuden:

»Vi har en forpligtigelse som branche til sammen med Energistyrelsen at fremme energibesparelserne og finde løsninger. Derfor tager vi gerne en snak om, hvordan vi kan få gjort ordningen mere effektiv.«

Energistyrelsens ansvar
Kontorchef i Energistyrelsens afdeling for byggeri og energieffektivisering Morten Pedersen oplyser til Ingeniøren, at skønnet på de 45.000 anlæg, som er omfattet af lovgivningen, stammer fra en tidligere opgørelse fra Teknologisk Institut, og at antallet af gennemgåede anlæg stammer fra den indberetningsdatabase, der er etableret i forbindelse med ordningen.

Han oplyser desuden, at det er Energistyrelsen, der har ansvaret for at sikre, at direktivet bliver efterlevet.

»Vi har adgang til at foretage stikprøver og til at give påtaler og bødeforlæg. Som udgangspunkt vil vi primært reagere, hvis vi får anmeldelser om manglende eftersyn, men det har vi ikke modtaget endnu,« skriver Morten Pedersen i en mail til Ingeniøren.

Til efteråret vil Energistyrelsen dog skærpe opmærksomheden om lovgivningen. I den forbindelse vil styrelsen blandt andet overveje at bruge bøder mere aktivt, oplyser Morten Pedersen.

Ingen registreringspligt
Han kan ikke umiddelbart sige noget om, hvor mange anlæg der mangler at blive godkendt i de forskellige bygningsstørrelser, hvor fristen for godkendelse altså har været henholdsvis 2009, 2010 og nu 2012.

»Vi har ikke oplysninger om fordelingen af anlæg, der ikke er gennemgået. Der er jo ikke i dag registreringspligt eller lignende for denne slags anlæg,« skriver han.

Dansk VVS fortæller, at den lovpligtige eftersynsordning, der trådte i kraft den 1. januar 2008, er en konsekvens af EU's bygningsdirektiv.

Formålet med ordningen er at øge energieffektiviteten i større ventilations- og klimaanlæg. I den forbindelse er ventilationsanlæg omfattet af ordningen, hvis summen af mærkepladeeffekten for ventilationsmotorerne i indblæsning og udsugning er 5 kW eller derover.

Tilsvarende er et klimaanlæg omfattet af ordningen, hvis mærkepladeeffekten for kompressormotoren er mere end 5 kW.

Anlæg i bygninger til produktionsformål er undtaget fra ordningen.

Det er Energistyrelsens vurdering, at der i Danmark findes 30.000 ventilationsanlæg og 15.000 klimaanlæg i denne størrelsesorden.