Udskriv

Rygende dagplejemødre bør have ventilation i hjemmet

Rygende dagplejemødre bør have ventilation i hjemmet

Må dagplejemødre ryge i eget hjem, når dagplejebørnene er væk? Foreningen Dansk Ventilation anviser tekniske løsninger, som er økonomisk overkommelige for kommunerne. 


Den nye rygelov siger det tydeligt og uden hverken uld eller røg i munden. Ingen rygning inden døre i det offentlige rum. Men enkelte steder er der problemer med at afgrænse ’det offentlige rum’. Særligt hos de kommunale dagplejemødre. De må selvfølgelig ikke ryge inden døre, mens de passer børn. Men. Må de ryge, når forældrene har hentet børnene? 

 

Flere kommuner har oprettet tænketanke, som skal afklare problemet. Andre siger ja til rygning i hele boligen eller i et særligt rum, når børnene er hentet. Men behøver det være så kringlet og bureaukratisk, spørger foreningen Dansk Ventilation, der er brancheforening for de virksomheder herhjemme, der udvikler og producerer teknik og teknologi til 

forbedring af indeklimaet i boliger, virksomheder og institutioner. 

 

Børn og tobaksrøg hører ikke sammen. Men tekniske løsninger kan erstatte et egentligt rygeforbud hos dagplejemødrene, vurderer brancheforeningen Dansk Ventilation. 

 

- Det vil være økonomisk overkommeligt for kommunerne at installere de særdeles effektive udsugningskabiner eller en anden form for mekanisk ventilation hjemme hos de dagplejemødre, der gerne vil ryge inden døre i eget hjem i fritiden, siger Dan Stjernegaard fra Dansk Ventilation. 

 

Problematikken med de rygende dagplejemødre er særligt vanskelig at håndtere, fordi kommunerne har stadig sværere ved at skaffe tilstrækkeligt mange dagplejemødre. Derfor vil kommunerne helst undgå direkte konfrontation med de dagplejemødre, der nu er i arbejde. 

 

- Både offentlige og de private arbejdsgivere har indset, at i tider med fuld beskæftigelse er det nødvendigt at gøre lidt ekstra for at holde på de dygtige medarbejdere, man har i virksomheden. En teknisk og teknologisk løsning på rygeproblemet hos dagplejemødrene er klart at foretrække frem for et forbud mod rygning i eget hjem. Et forbud kan provokere en del dagplejemødre til at se sig om efter et andet job, vurderer Dan Stjernegaard. 

 

En række europæiske eksperter i indeklima har samlet den nyeste viden om, hvordan man kan reducere røggener i indeklimaet, i en publikation med titlen ’Ventilation and Smoking’. Forfatterne garanterer ikke, at ventilation gør tobaksrøg uskadelig for helbredet, men de rådgiver om, hvordan rum og hele bygninger kan indrettes, så mennesker generes mindst muligt af røg. 

 

Der kan træffes både passive og aktive forholdsregler, fremgår det. Udsugningskabiner er blot en af mulighederne. Det er i nogle tilfælde teknisk muligt at sørge for, at ikke-rygere kan opholde sig næsten lige ved siden af rygere uden at blive generet af tobaksrøg. Så hvorfor ikke lade rygerne ryge, hvor teknologien tillader det, spørger brancheforeningen Dansk Ventilation.