Udskriv

Røg i indeklimaet

Røg i indeklimaet
Forsk27:
Naborøg giver problemer                   forsk27_side_07_billede_0002_91_1_93_.jpg

Emnenavigation
Statens Byggeforskningsinstitut
Dr. Neergaards Vej 15
DK - 2970 Hørsholm
T +45 45 86 55 33
F +45 45 86 75 35
EAN 5798000019034
CVR 29102384
sbi@sbi.dk

Artikel i Forsk27: Naborøg giver problemer

Naboens cigaretrøg kan medføre, at du udsættes for høje koncentrationer af ultrafine partikler fra de sundhedsskadelige stoffer, der er i tobak. Undersøgelser har vist, at partiklerne er en betydelig kilde til sygdom og dødelighed i Danmark og EU.

Det er især i ældre etageejendomme, at problemet med naboens tobaksrøg er stort. I et tidligere forskningsprojekt fra SBi er det vist, at mere end halvdelen af den luft, der tilføres lejligheden, er 'brugt' luft fra andre lejligheder. Den kommer gennem utætheder i etageadskillelsen, typisk ved rørgennemføringer, og fra trappeopgange. Problemet øges ved, at lejlighederne i forbindelse med renoveringer er blevet mere tætte udadtil, især ved udskiftning af vinduer.

Dertil kommer, at den brugte luft ikke har den friske lufts evne til at fjerne forureninger og fugt.

Seniorforsker Alireza Afshari fra SBi har, sammen med forskere fra Chalmers Tekniska Högskola i Sverige, undersøgt problemet. De har målt hvor mange partikler, der kommer fra en rygerlejlighed til en lejlighed ovenpå. Desuden har de undersøgt, hvor meget effekt en luftrenser, placeret forskellige steder i henholdsvis rygerlejligheden og den ovenpå, har på partikelniveauet.

”Undersøgelsen viste, at 9 pct. af de ultrafine partikler fra cigaretrøg i rygerlejligheden kunne måles i lejligheden ovenpå”, siger Alireza Afshari.

Løsninger til at udgå naborøg

For at undgå naboens røg kan der gøres tre ting: Luftrensning, kildekontrol og ventilation.
Et effektivt middel til at undgå naborøg i sin lejlighed er at rense luften. Effekten er en halvering af partikelkoncentrationen. Metoden er lige effektiv, uanset om man placerer renseren i den ene eller anden lejlighed. Men hvis man placerer to luftrensere i rygerlejligheden, fordobles effekten.

Hvis man vælger løsningen med luftrensere, skal man lige tænke på, at man måske pådrager sig et andet indeklimaproblem, nemlig støj fra renseren. Så tjek lyden, før du slår til.

Kildekontrol kan ske ved, at personerne i rygerlejligheden ryger i køkkenet med lukket dør og emhætten tændt. Det kan også ske ved effektiv tætning af utætheder mellem lejlighedsskel og trappeopgang. Den ultimativt bedste løsning til at fjerne naborøg er dog, at boligblokken gøres røgfri, som man kender det fra bl.a. Sverige, Norge, Canada og USA.

Ventilationsmæssigt er det bedst, at ventilationsstrømmen bevæger sig fra soveværelse og dagligstue til køkken og badeværelse og ud i det fri.

På både ventilationsområdet og vedrørende de tekniske løsninger ved tætning af lejligheder er Alireza Afshari lige for tiden i gang med en række målinger, der skal vise de bedste løsninger i forskellige situationer. Resultaterne vil foreligge i forsommeren 2010.

pkd

sbi.dk/indeklima/luftkvalitet