Udskriv

Ozon og støv i hjemmet

Ozon og støv i hjemmet

Ph.d.-forsvar om måling af luftforurening i danske hjem og interaktion mellem ozon og støv

Kilde: det nationale forskningscenter for arbejdsmiljæ, 16-01-2014
Varierer indholdet af ozon, kvælstofdioxid, aldehyder og partikler i indeklimaet gennem året? Og hvordan interagerer ozon med gulvstøv i kontorer og boliger? Det har ph.d.-studerende Anni Vibenholt blandt andet undersøgt i sit ph.d.-studie, som hun har gennemført på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og forsvarer tirsdag den 21. januar på Københavns Universitet.

Kemiske stoffer i indeklimaet

Irritation i øjne og luftveje i indeklimaet kan skyldes luftforureninger, der afgives direkte fra byggematerialer og møbler, eller som dannes ved ozons reaktion med bl.a. fedtstoffer i gulvstøv. Det er baggrunden for Anni Vibenholts ph.d.-studie, hvor hun har målt udvalgte stoffer fra luftforurening i danske hjem og ozons interaktion med støv fra gulve. Hun har:

 • undersøgt samspillet mellem indendørs gulvstøv og ozon under kontrollerede betingelser i et mini-klimakammer i laboratoriet,
 • analyseret data for forekomsten af ozon, kvælstofdioxid (NO2), aldehyder, partikler (0,75-15 μm) samt ultrafine partikler (<1 μm) forår, sommer og vinter fra fem danske hjem
 • testet en ny analyseteknik (Low Temperature Plasma – LTP – kombineret med massespektrometri) til direkte måling af organiske luftforureninger opsamlet på PM2.5 filtre i fem private hjem.

Ph.d.-studie en del af CISBO

 • Ph.d.-studiet indgår i CISBO - Center for Indeklima og Sundhed i Boliger [link til CISBO’s hjemmeside], som er finansieret af Realdania
 • CISBO bliver gennemført i samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Tid og sted for Anni Vibenholts ph.d.-forsvar

 • Tid: Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 14.15.
 • Sted: Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Københavns Universitet, Universitetsparken 5 st., 2100 København Ø.

Alle interesserede er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vejledere

 • Professor Ole John Nielsen, Kemisk Institut, Købehavns Universitet
 • Seniorforsker Per Axel Clausen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Professor Peder Wolkoff, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Bedømmere

 • Professor Matthew S. Johnson, Købehavns Universitet, formand for bedømmelsesudvalget
 • Adjungeret professor Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Seniorforsker Jacob Klenø Nøjgaard, Aarhus Universitet

Yderligere oplysninger

Professor Peder Wolkoff, tlf. 3916 5272, pwo@arbejdsmiljoforskning.dk ellerseniorforsker Per Axel Clausen, tlf. 3916 5273,pac@arbejdsmiljoforskning.dk

Kontakt: Peder Wolkoff