Udskriv

Godt indeklima betaler sig,

Investering i klimaanlæg til kontor- og produktionslokaler tjener sig ind på godt et år, fordi produktiviteten stiger. Den rigtige temperatur og frisk luft giver væsentlig bedre trivsel og effektivitet på arbejdspladsen. 

 

Næsten alle nyere kontor- og industribyggerier i Danmark har mekaniske klimaanlæg, som styrer temperatur og luftfugtighed og renser luften for partikler. Men i mange ældre erhvervsbygninger må virksomhedernes medarbejdere affinde sig med det indeklima, som omstændighederne nu en gang tilbyder. Og det er en rigtig dårlig forretning for arbejdsgiveren. 

 

Dansk og international indeklimaforskning påviser, at et dårligt indeklima fører til lavere produktivitet. Det er dokumenteret, at det er en god forretning at investere i et godt indeklima på arbejdspladsen. 

 

Hvis temperaturen i et rum svinger med seks-syv grader i forhold til det optimale, falder produktiviteten med hele 12 procent, fremgår det af undersøgelser foretaget på Center for Indeklima og Energi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Allerede et udsving i temperaturen på to grader koster tre procent af produktiviteten. Og andre faktorer end rumtemperaturen spiller ind. Tør luft kan give hovedpine, irriterede slimhinder og rindende øjne, og fugtig luft kan give hoste og på længere sigt føre til varige problemer med luftvejene. 

 

 Følgerne af et dårligt indeklima er mange, blandt andet irriterede slimhinder. Og en nysende medarbejder er ikke nær så produktiv som en veltilpas medarbejder. 

 

 En medarbejder på et kontor mister bare to minutter om dagen på grund af dårligt indeklima – svarende til kun en halv procent af arbejdstiden – koster det over 100 kr. pr. kvadratmeter kontor pr. år . Det er ofte mere end hele udgiften til opvarmning af bygningen. På den baggrund er det svært at forstå, at ikke alle arbejdsgivere sørger for et godt indeklima. 

 

Geo Clausen på Center for Energi og Indeklima på DTU påpeger, at det er økonomisk overkommeligt at investere i et klimaanlæg og dermed i et godt indeklima. Udgiften svarer 

gennemsnitligt til en procent af den lønsum, en virksomhed udbetaler. Svenske undersøgelser viser, at investeringen i godt indeklima tjener sig selv hjem i løbet af 1,4 år, fordi produktiviteten stiger. 

 

Virksomheden Interacoustics med 175 medarbejdere i Assens investerede for nylig 750.000 kroner i et klimaanlæg bestående af 30 enheder, der sikrer renere luft og behagelig temperatur og luftfugtighed i både kontorlokaler og produktionslokaler. Og det var en rigtig god ide, siger produktionsleder Claus Balken til Fyens Stiftstidende. Tidligere var medarbejdernes arbejdspladsvurderinger fyldt med klager over indeklimaet. Nu er der lavere sygefravær og generel tilfredshed over hele linjen i virksomheden, der producerer udstyr til ørelæger. 

 

Også Dansk Arbejdsgiverforening er opmærksom på fordelene ved et godt indeklima i virksomhederne. Leder af DAs arbejdsmiljøafdeling, Thomas Philbert Nielsen, siger til avisen, at forskningsresultaterne klart peger på, at det er fornuftigt at investere i klimaanlæg. Når der har været for lidt opmærksomhed om emnet skyldes det ifølge Thomas Philbert Nielsen, at man har manglet viden. 

 

Hertil siger Geo Clausen på DTU, at der forskes både i løsningen af indeklimaproblemer og i de langtidsvirkninger, et dårligt indeklima kan have på mennesker. Han siger videre, at de øjeblikkelige påvirkninger i et dårligt indeklima er dokumenteret både herhjemme og internationalt. Selv om ventilationsanlæggene er rigtigt dimensionerede, er det vigtigt, at man husker på, at partikelfiltre skal renses og anlægget vedligeholdes og holdes rent. Det er en god ide at lade en fagmand lave et eftersyn af anlægget for eksempel en gang om året. 

 

Virksomhedsstudier fra rundt omkring i verden viser, at mellem 20 og 40 procent af alle ansatte oplever dårligt indeklima i en eller anden form, siger Geo Clausen. 

 

Brancheforeningen Dansk Ventilation kan klart mærke en øget interesse fra arbejdsgivere, der vil investere i klimaanlæg, bl.a. fordi de oplever et stigende krav fra medarbejdere, der ønsker et bedre miljø og indeklima. Men der er stadig langt igen, før at alle arbejdsgivere har forståelse for de store gevinster, der ligger i et godt indeklima, siger Dan Stjernegaard, Lindab, formand for Dansk Ventilation. 

..

Oktober 2006