Udskriv

Frisk luft er godt for indlæringen

Frisk luft er godt for indlæringen

 

Frisk luft er godt for indlæringen 
Skoleelever lærer op til 15 procent mere, hvis undervisningen foregår i et rum 
med god ventilation og behagelig temperatur. Undervisningsminister Bertel 
Haarder tager positivt imod epokegørende forskningsresultat fra DTU. 
Skarpe hjerner er Danmarks vigtigste råstof. Derfor er det regeringens mål, at børnene i den danske folkeskole 
skal være blandt verdens bedste. Og nogle af landets skarpeste hjerner arbejder i denne tid på et projekt, som 
kan være med til at gøre regeringens målsætning til virkelighed. 
Lektorerne Pawel Wargocki og Geo Clausen på Indeklimasektionen på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i 
Lyngby leder et stykke forskningsarbejde, der dokumenterer, at skolebørns indlæring bliver op til 15 procent 
bedre, hvis undervisningen foregår i et rum med et godt indeklima; det vil sige et rum med god udluftning og 
en behagelig temperatur – kort sagt: frisk luft i lokalet. 
Resultatet blev offentliggjort i landsdækkende medier for nylig. Og undervisningsminister Bertel Haarder 
anbefalede i et interview i BT, at folkeskolerne forholder sig aktivt til emnet indeklima. 
- Hvis problemer med dårligt indeklima i klasselokalerne ikke kan løses ved hjælp af naturlig udluftning 
gennem åbne vinduer, skal skolen have et ventilationsanlæg, sagde Bertel Haarder. 
Sådan kom der et positivt svar fra en af de politikere, der er med til at bestemme, om forskernes 
dokumentation af indeklimaets betydning for indlæring får praktisk effekt i skolerne. Hertil siger Geo Clausen: 
- Danske forskere er førende på verdensplan, når det gælder indeklima, og noget af det, der optager os meget 
i disse år er netop, hvordan vi bærer os ad med at føre resultaterne af forskningen ud i den virkelige verden, 
ud i danskernes hverdag. Efter undersøgelsen af indeklimaets betydning for indlæringen blandt elever i 
folkeskolens 4. klasse står vi med nogle helt konkrete forslag til løsning af et omfattende problem. 
Desværre er det ikke sikkert, at folkeskolerne kan nøjes med at følge undervisningsministerens råd om at 
indføre regler for, hvor ofte vinduerne i klasselokalerne skal åbnes. Om vinteren slipper der alt for meget kold 
luft ind og alt for megen dyr varme ud. Om sommeren er udendørsluften ofte lige så varm som luften inden 
døre – og udeluften kan også være forurenet. 
Om den problematik siger Geo Clausen, at han og de andre indeklimaforskere på DTU har en stor viden om, 
hvordan man indretter mekaniske ventilationsanlæg, så de både renser luften og sørger for en god og 
konstant temperatur inden døre, samtidig med at varmetabet holdes på et minimum. 
- Et hvilket som helst kontorhus i Danmark har en eller anden form for mekanisk ventilation, men kun få skoler 
har den slags anlæg. Nu er det videnskabeligt dokumenteret, at elevernes indlæring kan forbedres væsentligt, 
når indeklimaet er i orden, og jeg håber, at kommunerne i de kommende år vil gøre mere for at sikre et godt 
indeklima i skolerne, slutter Geo Clausen. 
Flere informationer om et bedre indeklima fås af Erik Kelvin, Danvak A/S, telefon 36 36 90 60. Du kan læse 
mere om brancheforeningen på www.danskventilation.dk 
Lektor Geo Clausen på DTU kan kontaktes på gc@mek.dtu.dk eller 45 25 40 25 
Billedtekst: Forskere på TDI har fået øje på spændende nyt om børns indlæring. Det går langt bedre i frisk luft. 
 

Frisk luft er godt for indlæringen 

 

Skoleelever lærer op til 15 procent mere, hvis undervisningen foregår i et rum med god ventilation og behagelig temperatur. Undervisningsminister Bertel Haarder tager positivt imod epokegørende forskningsresultat fra DTU. 

 

Skarpe hjerner er Danmarks vigtigste råstof. Derfor er det regeringens mål, at børnene i den danske folkeskole skal være blandt verdens bedste. Og nogle af landets skarpeste hjerner arbejder i denne tid på et projekt, som kan være med til at gøre regeringens målsætning til virkelighed. 

 

Lektorerne Pawel Wargocki og Geo Clausen på Indeklimasektionen på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby leder et stykke forskningsarbejde, der dokumenterer, at skolebørns indlæring bliver op til 15 procent bedre, hvis undervisningen foregår i et rum med et godt indeklima; det vil sige et rum med god udluftning og en behagelig temperatur – kort sagt: frisk luft i lokalet. 

 

Resultatet blev offentliggjort i landsdækkende medier for nylig. Og undervisningsminister Bertel Haarder anbefalede i et interview i BT, at folkeskolerne forholder sig aktivt til emnet indeklima. 

 

- Hvis problemer med dårligt indeklima i klasselokalerne ikke kan løses ved hjælp af naturlig udluftning gennem åbne vinduer, skal skolen have et ventilationsanlæg, sagde Bertel Haarder. 

 

Sådan kom der et positivt svar fra en af de politikere, der er med til at bestemme, om forskernes dokumentation af indeklimaets betydning for indlæring får praktisk effekt i skolerne. Hertil siger Geo Clausen: 

 

- Danske forskere er førende på verdensplan, når det gælder indeklima, og noget af det, der optager os meget i disse år er netop, hvordan vi bærer os ad med at føre resultaterne af forskningen ud i den virkelige verden, ud i danskernes hverdag. Efter undersøgelsen af indeklimaets betydning for indlæringen blandt elever i folkeskolens 4. klasse står vi med nogle helt konkrete forslag til løsning af et omfattende problem. 

Desværre er det ikke sikkert, at folkeskolerne kan nøjes med at følge undervisningsministerens råd om at indføre regler for, hvor ofte vinduerne i klasselokalerne skal åbnes. Om vinteren slipper der alt for meget kold luft ind og alt for megen dyr varme ud. Om sommeren er udendørsluften ofte lige så varm som luften inden døre – og udeluften kan også være forurenet. Om den problematik siger Geo Clausen, at han og de andre indeklimaforskere på DTU har en stor viden om, hvordan man indretter mekaniske ventilationsanlæg, så de både renser luften og sørger for en god og konstant temperatur inden døre, samtidig med at varmetabet holdes på et minimum. 

 

- Et hvilket som helst kontorhus i Danmark har en eller anden form for mekanisk ventilation, men kun få skoler har den slags anlæg. Nu er det videnskabeligt dokumenteret, at elevernes indlæring kan forbedres væsentligt, når indeklimaet er i orden, og jeg håber, at kommunerne i de kommende år vil gøre mere for at sikre et godt indeklima i skolerne, slutter Geo Clausen. 

 

Flere informationer om et bedre indeklima fås af Erik Kelvin, Danvak A/S, telefon 36 36 90 60. Du kan læse mere om brancheforeningen på www.danskventilation.dk 

Lektor Geo Clausen på DTU kan kontaktes på gc@mek.dtu.dk eller 45 25 40 25