Udskriv

Et godt indeklima giver klogere børn

Et godt indeklima giver klogere børn

Et bedre indeklima giver klogere børn

En ny undersøgelse fra Center for indeklima og energi på DTU viser, at elever klarer sig 10-20 % bedre, når man forbedrer indeklimaet i klasselokalet. Det svarer til, at vi i dag mister et helt skoleår pr. skoleelev. Undersøgelsen viste fx at hvis temperaturen i klasseværelset blev sænket fra 25 °C til 20 °C, klarede eleverne sig 10-20 % bedre. På samme måde førte en tredobling af luftskiftet i lokalet ligeledes til 10-20 % bedre resultater blandt eleverne. Derfor vil en højere prioritering af indeklimaet, give klogere elever og samtidig forbedre arbejdsmiljøet for lærer og øvrige ansatte på skolerne. Ofte bliver indeklimaet nedprioriteret af økonomiske grunde. Et bedre indeklima giver øget effektivitet og i enhver anden virksomhed vil dette være en investering, der finansiere sig selv Spørgsmålet er: Har vi råd til ikke at investere i indeklimaet på skolerne?

Der er flere måder at forbedre indeklimaet og elevernes indlæringsevne i de danske skoler:

 • Ventilation. Mekanisk- eller naturlig ventilation eller en kombination af disse.
 • Få brugerne (lærer og elever) til at tage ansvar for indeluften.
 • Øget volumen i klasselokalerne ved fx at øge lofthøjden.
 • Valg af rette bygningsmaterialer, der kan deponere luften, varmen og kulden.
 • Udendørsaktiviteter i frikvartererne såvel som i undervisningen.


  På trods af en klar lovgivning på området har undersøgelser vist, at mange danske skoler og børneinstitutioner ikke lever op til kravene:

 • 75 % af de undersøgte skoler overholder ikke arbejdstilsynets krav om CO2-indhold i rumluften.
 • 65 % af de undersøgte skoler overholder ikke Bygningsreglementets krav til luftskifte.

  Arbejdstilsynet anbefaler mekanisk ventilation. Hvis luften i et rum ikke bliver udskiftet med frisk luft, bliver luften forurenet af sundhedsskadelige stoffer fra fx skimmelsvampe, husstøvmider, fugt, sved og udåndingsluften fra mennesker. Indholdet af kultveilte(CO2) øges derfor væsentligt. På skoler anbefales balanceret ventilation, der er tilpasset de aktiviteter, der foregår i bygningen, hvor ventilationsanlægget kontrolleret fjerner den dårlige luft og samtidig bringer frisk luft ind. Dermed kan man styrer luftretningen, luftmængden og temperaturen i luften. Opvarmning er ofte er den mest energikrævende aktivitet på skolen, men om vinteren overføres varmen fra udsugningsluften til den luft, der blæses ind, så man samtidig sparer energi til opvarmning, med en genvindingsgrad på op til 95 %.

  ”Den eneste løsning, der sikrer at børn og voksne trives i et sundt indeklima, er ved at installere mekanisk ventilation, der automatisk sørger for at udskifte luften. 30-40 % af alle danskere er genetisk disponerede for allergi og skal derfor passe ekstra godt på" siger Jens Korsgaard, Overlæge ved Lungemedicinsk Afdeling i Aalborg.

  Udover mekanisk ventilation kan dette kombineres med naturlig ventilation.

  Kombineret naturlig og mekanisk ventilation er ofte mere økonomisk og effektiv til at fjerne overskydende varme og dårlig luft. En måde at udskifte luften på, er nemlig blot ved at lufte ud gennem vinduer. Det lyder simpelt og banalt, men så er det måske nemmere at få brugerne af klasselokalet til at tage ansvar for indeluften. Alternativt kan vinduesåbningen styres automatisk efter luftens kvalitet, så der ikke luftes for meget ud og spildes varme.

  Benny Johansen og Sønner A/S er et VVS og Ventilationsfirma, der siden 1990 har været med til at hjælpe skoler med at få et effektivt ventilationssystem, der kan sikre et godt indeklima for lærer og elever. Et godt ventilationssystem kræver korrekt indstilling og vedligeholdelse efter leverandørens anvisning, men også her tilbyder vi at udfører det årlige service, samt tilkaldeservice.

  I 2010 stod vi for renovering af ventilationssystemet på Søndersøskolen i Værløse. Siden har både lærer og elever kunne mærke en betydelig effekt på deres undervisningsmiljø, konsentrationsniveaue og færre klager over hovedpine. I fagbladet HVAC 1 af januar 2011 udtaler souschef på Søndersøskolen, Kirsten Fuursted, sig om indeklimaet:

  "Vi har fået et meget bedre indeklima. Vi har ikke målt på det, men vi er ret sikre på, at det gør en forskel i forhold til koncentrationen. Det gør en kæmpe forskel i vores hverdag".

  Søndersøskolen har sparet ca. 1.250.000 kr om året ved at få renoveret og derudover spare de ca. 300 tons CO2 pr. år.