Udskriv

CO 2 hensyn -Effekt på indeklimaet

CO2-hensyn kan føre til dårligt indeklima Indeklimaeksperten Geo Clausen fra DTU advarer mod følgerne af besparelser på opvarmningen af arbejdspladser og boliger. Brancheorganisationen Dansk Ventilation påpeger, at aktiv ventilation med varmegenvinding både giver CO2-besparelser og sundt indeklima. 

 

Det kan gå alvorligt ud over indeklimaet på arbejdspladser og i hjemmene, hvis vi sparer for meget på opvarmning, ventilation og udluftning i den gode hensigt at nedsætte CO2-udledningen. Det mener en af landets førende indeklimaeksperter, lektor Geo Clausen, Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet. 

 

Geo Clausen siger i et interview på indeklimaportalen.dk, at der er grund til bekymring for, at vi gentager fejltagelserne fra de oliekriseplagede 70ere, da der blev skruet så langt ned for varmen og ventilationen, at både bygninger og mennesker blev syge af de fugtproblemer og andre ulemper, der opstod. 

 

Skimmelsvamp stortrives i fugtige huse og er særdeles kostbar at bekæmpe. Derfor er det vigtigt, at vi ikke sparer på opvarmning, ventilation og udluftning i den gode hensigt at nedsætte CO2-udledningen. 

 

- Det samme kan ske igen. Det er dystre synspunkter, men vi frygter at folk i deres iver for at spare energi kommer til at gå for langt, siger Geo Clausen, der har forsket i indeklima og dets effekt på mennesker i over 25 år. Han har især haft fokus på indeklimaets betydning for menneskers komfort, sundhed og arbejdsevner. Geo Clausen afviser ikke, at man skal mindske energiforbruget i bygninger. Tværtimod understreger han, at det er helt nødvendigt at fokusere på det, da 40 procent af vores energiforbrug 

går til opvarmning og ventilering af bygninger. 

- Det er oplagt at tage fat her, men man skal tage fat på den rigtige måde, advarer han i interviewet 

 

Se mere på på www.indeklimaportalen.dk 

 

Foreningen Dansk Ventilation er brancheorganisation for de virksomheder herhjemme, der udvikler og producerer teknik og teknologi til fremme af et sundt indeklima i boliger, på arbejdspladser og institutioner. Foreningen tilslutter sig Geo Clausens synspunkt og anbefaler, at de CO2-begrundede besparelser på bygningsopvarmning kobles sammen med de effektive, integrerede løsninger til opvarmning og ventilation, som findes på markedet i dag.

 

- I dag har vi rådighed over teknik og teknologi til miljøvenlig og energibesparende opvarmning af tæt byggeri. Teknikken sørger for et sundt og behageligt indeklima. Aktiv ventilation med varmegenvinding er den tidssvarende løsning både for indeklimaet og for økonomien, og dermed sikres samtidig, at der ikke opstår de kostbare, komplicerede og direkte sundhedstruende bygningsskader med for eksempelvis massive udbrud af skimmelsvamp, som var en af følgevirkningerne af oliekrisen i 70erne, siger Christen Galsgaard, direktør i Dansk Ventilation. 

 

Det uhyre vigtigt, at vi fokuserer på opvarmning og indeklima som en helhed, så vi undgår at skabe sundhedsskadeligt indeklima og samtidig give vækstmuligheder for for eksempel skimmelsvamp, siger lektor Geo Clausen, DTU. 

 

Over for nyhedsportalen.dk påpeger lektor Geo Clausen, at nye, højteknologiske materialer, som findes i snart sagt alle bygninger – for eksempel nye typer maling og anden overfladebehandling, boligtekstiler, nanoteknologiske materialer og computeres indhold af for eksempel flammehæmmere – yderligere udfordrer indeklimaet. Også på dette område er Christen Galsgaard fra Dansk Ventilation helt enig med indeklimaforskeren: 

 

- De nye materialer afgiver mikropartikler og gasser til den luft, som mennesker indånder inden døre. Også derfor er det uhyre vigtigt, at vi fokuserer på opvarmning og indeklima som en helhed og ikke kun på mulige CO2-besparelser på opvarmningen, men husker på, at mennesker og boliger skal have frisk luft, siger Christen Galsgaard. 

¦

 Udsendt d. 22. maj 2006 kl. 10:59