Udskriv

Børn og sod partikler

Børn og sod partikler

Viden om indeklima skal ud til alle 
Dansk Ventilation styrker informationsarbejdet ved at ansætte direktør Christen Galsgaard. 
Informationsarbejdet rettes både mod virksomheder, institutioner og private. 
Brancheforeningen Dansk Ventilation vil styrke sit arbejde med at informere om indeklimaets 
betydning for menneskers sundhed, indlæring, effektivitet og økonomi. Derfor er direktør Christen 
Galsgaard tiltrådt som leder af foreningens informationsafdeling, hvor der i forvejen var to 
medarbejdere. 
Dansk Ventilation er faglig organisation for de danske virksomheder, der udvikler og producerer 
teknik og teknologi til forbedring af indeklimaet i boliger, virksomheder og institutioner. 
Virksomhederne arbejder tæt sammen med indeklimaforskere om at omsætte de nyeste, 
videnskabelige resultater til praktiske løsninger, og Danmark har en også efter international 
standard førende position på området. 
I de senere år har Dansk Ventilation optrappet sin indsats med at informere bredt om indeklimaets 
betydning og om nye løsninger, som kommer på markedet til brug i virksomheder og private hjem. 
Med ansættelsen af Christen Galsgaard styrkes informationsarbejdet ganske væsentligt. Han har 
arbejdet i branchen i mange år og har stor viden om såvel teknik som udvikling og udførelse af 
indeklimaanlæg. 
Formand i Dansk Ventilation, direktør Dan Stjernegaard, Lindab A/S, siger om 
informationsarbejdet, at der er stigende fokus på indeklimaets betydning, og at foreningen lægger 
stor vægt på at dele ud af sin viden på området: 
- Det gælder forebyggelse af en lang række sygdomme, det gælder energibesparende 
foranstaltninger, det gælder menneskevenligt byggeri, og det gælder tekniske og teknologiske 
løsninger, som vi som danskere kan være mere end en lille smule stolte af. Derfor lægger vi som 
Der er fokus på indeklimaets betydning, og danske 
virksomheder er førende inden for indeklimaløsninger. 
Direktør Christen Galsgaard har mange års erfaring på 
området og skal nu medvirke til, at Dansk Ventilation 
informerer endnu bedre. 
 
Side 2 af 2 
PM 45 april 2008 
brancheorganisation stor vægt på at informere danskerne sagligt om, hvad et godt indeklima betyder 
for os i hverdagen, siger Dan Stjernegaard. 
Børn bliver dumme af at indånde beskidt luft 
 
En million danskere lider under uacceptabelt høj luftforurening. Ny amerikansk undersøgelse 
dokumenterer, at sodpartikler i indåndingsluften skader børns intelligens. Brancheforeningen 
Dansk Ventilation opfordrer til politiske initiativer. 
rening. Ny amerikansk undersøgelse 
dokumenterer, at sodpartikler i indåndingsluften skader børns intelligens. Brancheforeningen 
Dansk Ventilation opfordrer til politiske initiativer. 
 
- Her står vi med endnu et vægtigt og vigtigt forskningsresultat, som dokumenterer, at det er på høje 
tid, at emnerne indeklima og udeklima tages alvorligt, ikke mindst politisk. 
- Her står vi med endnu et vægtigt og vigtigt forskningsresultat, som dokumenterer, at det er på høje 
tid, at emnerne indeklima og udeklima tages alvorligt, ikke mindst politisk. 
 
Det siger direktør i brancheforeningen Dansk Ventilation, Christen Galsgaard, som kommentar til 
offentliggørelsen for nylig af en undersøgelse fra Harvard School of Public Health i Boston, USA. 
Undersøgelsen dokumenterer, at børns intelligens påvirkes af at bo i områder med høj 
luftforurening. 
Det siger direktør i brancheforeningen Dansk Ventilation, Christen Galsgaard, som kommentar til 
offentliggørelsen for nylig af en undersøgelse fra Harvard School of Public Health i Boston, USA. 
Undersøgelsen dokumenterer, at børns intelligens påvirkes af at bo i områder med høj 
luftforurening. 
 
 
 
202 børn i alderen otte til 11 år har deltaget i undersøgelsen, hvor forskerne fandt en sammenhæng 
imellem børnenes hjernefunktion og at være udsat for sodpartikler i indåndingsluften. Sodpartikler 
findes især i udstødningsgasserne fra dieselmotorer. 
202 børn i alderen otte til 11 år har deltaget i undersøgelsen, hvor forskerne fandt en sammenhæng 
imellem børnenes hjernefunktion og at være udsat for sodpartikler i indåndingsluften. Sodpartikler 
findes især i udstødningsgasserne fra dieselmotorer. 
 
Jo flere sodpartikler, børnene var udsat for, jo lavere score fik de i adskillige intelligensprøver. 
Ifølge forskerne på Harvard School of Public Health påvirker høj luftforurening desuden ordforråd, 
hukommelse og indlæringsevne. 
Jo flere sodpartikler, børnene var udsat for, jo lavere score fik de i adskillige intelligensprøver. 
Ifølge forskerne på Harvard School of Public Health påvirker høj luftforurening desuden ordforråd, 
hukommelse og indlæringsevne. 
 
Tidligere på året fastslog OECD’s rapport om miljøet herhjemme, at en million danskere lider under 
uacceptabelt høj luftforurening. Både industrien og bilerne bidrager til, at luften forurenes med 
sundhedsskadelige partikler, fastslår rapporten. 
Tidligere på året fastslog OECD’s rapport om miljøet herhjemme, at en million danskere lider under 
uacceptabelt høj luftforurening. Både industrien og bilerne bidrager til, at luften forurenes med 
sundhedsskadelige partikler, fastslår rapporten. 
 
Brancheforeningen Dansk Ventilation påpeger, at rapporten er en påmindelse til politikerne om at 
tage problemerne med partikelforurening alvorligt. Foreningen er faglig paraply for de 
virksomheder herhjemme, der udvikler og producerer teknik og teknologi til forbedring af 
indeklimaet i boliger, på arbejdspladser og i institutioner. 
Brancheforeningen Dansk Ventilation påpeger, at rapporten er en påmindelse til politikerne om at 
tage problemerne med partikelforurening alvorligt. Foreningen er faglig paraply for de 
virksomheder herhjemme, der udvikler og producerer teknik og teknologi til forbedring af 
indeklimaet i boliger, på arbejdspladser og i institutioner. 
 
Intelligens og 
uddannelse er Danmarks 
vigtigste råstof. Men 
intelligensen og dermed 
uddannelsen trues af 
partikelforurening både 
ude og inde. 
 
 
 
Christen Galsgaard, Dansk Ventilation, siger: 
 
- Mennesker bliver syge af partikelforureningen. Det kan ikke diskuteres. Og det er oplagt at gøre 
kampen mod partikelforureningen og dens virkninger til en folkesag. Udledningen af partikler må 
som minimum bringes i overensstemmelse med EU’s og verdenssamfundets regler og 
målsætninger. Og samtidig bør vi hver især lære at stille krav om et rent og sundt indeklima i vore 
boliger, på arbejdspladserne og ikke mindst i skoler og daginstitutioner, hvor vore børn opholder sig 
mange timer dagligt. Partikelforureningen påvirker i høj grad indeklimaet negativt. 
 
En af de mest virkningsfulde forholdsregler mod partikelforurening af den luft, vi indånder inden 
døre, er et ventilationsanlæg med filtre, som renser luften, der suges ind i bygningen, vi opholder os 
i. Men der findes intet lovkrav om installation af denne type anlæg i bygninger, hvor mennesker 
opholder sig: 
 
- Lovgivningen for indeluftens kvalitet og herunder dens indhold af partikler er uklar og 
mangelfuld, selv om dansk og international forskning utvetydigt dokumenterer de skadelige 
virkninger af et dårligt indeklima, siger Christen Galsgaard og fortsætter: 
 
- Danmark bør sætte sig som mål at blive førende hvad angår sund luft for mennesker at indånde 
både udendørs og indendørs, slutter Christen Galsgaard. 
 
Se mere om indeklima og godt indeklima på www.danskventilation.dk - yderligere information 
Christen Galsgaard, Dansk Ventilation, 57 83 09 09, mobil 20 10 19 77, dansk.vent@mail.tele.dk 

Viden om indeklima skal ud til alle 

 

Dansk Ventilation styrker informationsarbejdet ved at ansætte direktør Christen Galsgaard. Informationsarbejdet rettes både mod virksomheder, institutioner og private. 

Brancheforeningen Dansk Ventilation vil styrke sit arbejde med at informere om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, indlæring, effektivitet og økonomi. Derfor er direktør Christen Galsgaard tiltrådt som leder af foreningens informationsafdeling, hvor der i forvejen var to medarbejdere. 

 

Dansk Ventilation er faglig organisation for de danske virksomheder, der udvikler og producerer teknik og teknologi til forbedring af indeklimaet i boliger, virksomheder og institutioner. 

Virksomhederne arbejder tæt sammen med indeklimaforskere om at omsætte de nyeste, videnskabelige resultater til praktiske løsninger, og Danmark har en også efter international standard førende position på området. 

 

I de senere år har Dansk Ventilation optrappet sin indsats med at informere bredt om indeklimaets betydning og om nye løsninger, som kommer på markedet til brug i virksomheder og private hjem. Med ansættelsen af Christen Galsgaard styrkes informationsarbejdet ganske væsentligt. Han har arbejdet i branchen i mange år og har stor viden om såvel teknik som udvikling og udførelse af indeklimaanlæg. 

 

Formand i Dansk Ventilation, direktør Dan Stjernegaard, Lindab A/S, siger om informationsarbejdet, at der er stigende fokus på indeklimaets betydning, og at foreningen lægger 

stor vægt på at dele ud af sin viden på området: - Det gælder forebyggelse af en lang række sygdomme, det gælder energibesparende foranstaltninger, det gælder menneskevenligt byggeri, og det gælder tekniske og teknologiske løsninger, som vi som danskere kan være mere end en lille smule stolte af. Derfor lægger vi som Der er fokus på indeklimaets betydning, og danske virksomheder er førende inden for indeklimaløsninger. Direktør Christen Galsgaard har mange års erfaring på området og skal nu medvirke til, at Dansk Ventilation informerer endnu bedre. 

 

 

Børn bliver dumme af at indånde beskidt luft 

 

 En million danskere lider under uacceptabelt høj luftforurening. Ny amerikansk undersøgelse dokumenterer, at sodpartikler i indåndingsluften skader børns intelligens. Brancheforeningen Dansk Ventilation opfordrer til politiske initiativer. rening. Ny amerikansk undersøgelse dokumenterer, at sodpartikler i indåndingsluften skader børns intelligens. Brancheforeningen Dansk Ventilation opfordrer til politiske initiativer. 

 

 - Her står vi med endnu et vægtigt og vigtigt forskningsresultat, som dokumenterer, at det er på høje tid, at emnerne indeklima og udeklima tages alvorligt, ikke mindst politisk. 

 

Det siger direktør i brancheforeningen Dansk Ventilation, Christen Galsgaard, som kommentar til offentliggørelsen for nylig af en undersøgelse fra Harvard School of Public Health i Boston, USA. Undersøgelsen dokumenterer, at børns intelligens påvirkes af at bo i områder med høj luftforurening. 

 

202 ørn i alderen otte til 11 år har deltaget i undersøgelsen, hvor forskerne fandt en sammenhæng imellem børnenes hjernefunktion og at være udsat for sodpartikler i indåndingsluften. Sodpartikler findes især i udstødningsgasserne fra dieselmotorer. 

 

 

Jo flere sodpartikler, børnene var udsat for, jo lavere score fik de i adskillige intelligensprøver. Ifølge forskerne på Harvard School of Public Health påvirker høj luftforurening desuden ordforråd, hukommelse og indlæringsevne. 

 

 

Tidligere på året fastslog OECD’s rapport om miljøet herhjemme, at en million danskere lider under uacceptabelt høj luftforurening. Både industrien og bilerne bidrager til, at luften forurenes med sundhedsskadelige partikler, fastslår rapporten. 

 

Brancheforeningen Dansk Ventilation påpeger, at rapporten er en påmindelse til politikerne om at tage problemerne med partikelforurening alvorligt. Foreningen er faglig paraply for de virksomheder herhjemme, der udvikler og producerer teknik og teknologi til forbedring af indeklimaet i boliger, på arbejdspladser og i institutioner. 

 

 

Intelligens og uddannelse er Danmarks vigtigste råstof. Men intelligensen og dermed uddannelsen trues af partikelforurening både ude og inde. 

Christen Galsgaard, Dansk Ventilation, siger: - Mennesker bliver syge af partikelforureningen. Det kan ikke diskuteres. Og det er oplagt at gøre kampen mod partikelforureningen og dens virkninger til en folkesag. Udledningen af partikler må som minimum bringes i overensstemmelse med EU’s og verdenssamfundets regler og målsætninger. Og samtidig bør vi hver især lære at stille krav om et rent og sundt indeklima i vore boliger, på arbejdspladserne og ikke mindst i skoler og daginstitutioner, hvor vore børn opholder sig 

mange timer dagligt. Partikelforureningen påvirker i høj grad indeklimaet negativt.  

 

En af de mest virkningsfulde forholdsregler mod partikelforurening af den luft, vi indånder inden døre, er et ventilationsanlæg med filtre, som renser luften, der suges ind i bygningen, vi opholder os i. Men der findes intet lovkrav om installation af denne type anlæg i bygninger, hvor mennesker opholder sig: 

 

- Lovgivningen for indeluftens kvalitet og herunder dens indhold af partikler er uklar og mangelfuld, selv om dansk og international forskning utvetydigt dokumenterer de skadelige virkninger af et dårligt indeklima, siger Christen Galsgaard og fortsætter:  

 

- Danmark bør sætte sig som mål at blive førende hvad angår sund luft for mennesker at indånde både udendørs og indendørs, slutter Christen Galsgaard. 

 

 Se mere om indeklima og godt indeklima på www.danskventilation.dk - yderligere information Christen Galsgaard, Dansk Ventilation, 57 83 09 09, mobil 20 10 19 77, dansk.vent@mail.tele.dk