Udskriv

Avs! Eller rettere atjuh!

Avs! Eller rettere atjuh!
Arbejdstilsynet har netop undersøgt indeklimaet og dermed arbejdsmiljøet på 337 danske folkeskoler. Knap 70 procent af de undersøgte skoler fik en sur eller endog meget sur smiley. Eksperter vurderer, at situationen er lige så alvorlig på de flere tusind skoler, som Arbejdstilsynet ikke havde ressourcer til at besøge. 

 

Gennem årtier er kommuneskolerne blevet dårligt vedligeholdt. Her et enkelt eksempel, punkterede thermoruder. 

 

Altså dumpekarakter til indeklimaet i folkeskolerne. Og det er særdeles uheldigt, mener foreningen Dansk Ventilation, der er brancheforening for de danske virksomheder, der producerer teknik og teknologi til forbedring af indeklimaet i virksomheder, institutioner og boliger. Dansk Ventilation peger på en undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet, der dokumenterer, at skoleelevers indlæring stiger med 15 procent eller mere, når undervisningen foregår i et lokale med ren luft og en behagelig temperatur. 

Foreningens formand, Dan Stjernegaard, Lindab, siger: - Der er både en helbredsmæssig og e n uddannelsesmæssig gevinst at hente ved at sætte fokus på godt indeklima i skolerne. Tilsvarende forskning på arbejdspladser viser samme resultat. Her kan værdien af den mindskede effektivitet i et dårligt indeklima udregnes præcis. Hvis produktiviteten falder med tyve procent, er tyve procent af lønudgiften spildt. I skolerne er gevinsten mere langsigtet, men gevinsten er sikker, og nu bør politikerne gribe til handling for et bedre indeklima i landets skoler. 

 

Videre peger Dansk Ventilation på et nyt materiale med titlen ’Energieffektive Skoler’, som stilles til rådighed for skoleledere og lærergrupper af et hold forskere på Statens Byggeforskningsinstitut. På forskersprog er der tale om ’en ny SBI-anvisning (som) vejleder beslutningstagere i bedre helhedsplanlægning ved projekteringen af energieffektive skoler’. 

 

Dan Stjernegaard understreger, at mange faktorer påvirker indeklimaet. Mangelfuld rengøring, angreb af skimmelsvamp, uhensigtsmæssige temperaturer, stø vsamlende tæpper på gulvene og meget andet spiller ind. I en ellers sund og velindrettet bygning kan et klimaanlæg, der sørger for frisk luft og behagelig temperatur, alene løse problemerne – og udgifterne hertil er små i forhold til de massive ulemper ved et dårligt indeklima. 

 

Skidt, støv og her skimmelsvamp er nogle af de faktorer, der er med til at skabe et dårligt indeklima og dermed et dårligt arbejdsklima på skolerne. 

 

- Men mange danske skoler er grundlæggende bygget forkert, de er uhensigtsmæssigt indrettet, og de er først og fremmest dårligt vedligeholdt. I disse tilfælde skal der større investeringer til. Sammenlagt er der brug for bevillinger i milliardklassen, men det er ikke urealistisk at anlægge den vurdering, at pengene kommer hjem igen i form af et højere uddannelsesniveau i Danmark – og dermed en bedre konkurrenceevne,