Udskriv

Restaurant anlægsbeskrivelse

Restaurant anlægsbeskrivelse

  Nyt_billede.png

 

Ozon Booster Duct system
Fedtfrie afkastkanaler og lugtfri afkastluft i restauranter, storkøkkener og
grillbarer
Under madlavning dannes der mados og fedt, som suges ind i ventilationssystemet.
Madosen kan være til gene for såvel omgivelser og naboer, og fedtet
sætter sig i emfangets afkastsystem. Over tid bliver fedtlaget tykkere og tykkere
og ventilationens effektivitet reduceres, samtidig med at brandrisikoen øges. Ved
at føre ozon ind i afkastsystemet mindskes begge problemer væsentligt. Ozon er
en gas, som nedbryder fedt og oxiderer mados. Restprodukterne er ilt, vand,
kuldioxid og en lille smule støv, som transporteres væk med afkastluften.
Ved at kombinere modernede ozongeneratorer med pålidelige følere og
effektive kulfilterpaneler, er Ozon Booster Duct Systemet blevet en yderst
effektiv og konkurrencedygtig løsning, der er velegnet til restauranter,
storkøkkener og grillbarer.
Mindre lugt og ingen bakterier
De emner, der lugter, findes som oftes i gasform og fanges ikke i konventionelle filtre. Lugten følger derfor
med afkastluften fra køkkenet og spredes til omgivelserne. Det er muligt af fjerne op til 95% af disse
uønskede lugte ved at bruge ozon. Ozonbehandling er en af de mest effektive og velafprøvede metoder til
fjernelse af lugt på markedet.
I udsugningskanalen fra køkkenet elimineres de bakterier med videre, som findes i emfangets afkastkanel
og dermed risikoen for at bakterier kommer ind i køkkenet.
Mindre fedt og lavere risiko for brand
Ozon oxiderer fedt til vand, kuldioxid og en mindre mængde støv, som transporteres væk med afkastluften.
Mindre fedt er lig med lavere risiko for spredning af brand via ventilationssystemet. Skorstensfejerens
arbejde lettes også betydeligt. Renere kanaler betyder også at ventilationssystemet fungerer som det skal
og med den effekt, som det er dimensioneret til.
Dansk Filter Fokus A/S Tlf: +45 98633309
Park allé 366 fax: +45 56633309
2605 Brøndby mobil: +45 21633309
www.dansk-filter-fokus.dk mail: info@dansk-filter-fokus.dk
Automatisk og økonomisk drift
Servicebehovet og driftomkostningerne er minimale. Ozon Booster Duct Systemet fungerer i det store hele
fuldstændigt automatisk, og der kræves hverken specialuddannelse eller specielle kompetencer af
køkkenpersonalet.
Ozonen genereres af luftens ilt og elektriske udladninger (tilsluttes 230 volt) – helt uden kemikalier eller
andre tilsætningsstoffer.
Enkel og hurtig installation
Takket være moderne teknologi er ozongeneratorerne kompakte og lette at installere. De kan for eksempel
installeres på loftet, i ventilationsrummet eller i et depotrum. Generelt gælder at jo køligere, jo bedre.
Installationen er meget enkel. Ozon tilføres afkastkanalen via en 6 mm slange af PTFE (Teflon).
Varmevekslere genvinder varme
Fraluften fra et køkken har et stor energiindhold, og installerer man Ozon Booster Duct Systemet, får man
en fraluft, som er velegnet til varmevekslere. I systemer med varmevekslere indsættes et katalytisk filter
inden varmeveksleren. Dette filter omdanner eventuelt overskudsozon til ilt.
Sikkerhed
Ozon er et kraftig oxideringsmiddel. Ozonkoncentrationen i rummet hvor der kan opholde sig mennesker
kontrolleres koncentrationen ved hjælp af en ozon føler, som slukker for generatoren, hvis niveauer
overstiger 0,1ppm. Ozon har en daglig grænseværdi på 0,1 ppm (Ophold 8 timer om dagen / 5 dage per
uge) og en øvre grænseværdi på 0,3 ppm (Ophold 15 minutter ad gangen).
Vi anbefaler altid en føler, der hvor ozongeneratoren er placeret. Hvis der er monteret en varmeveksler,
bør der også monteres en føler i tilluft kanalen, for at sikre at der ikke blæses ozon ind i rummet.
Vejledning for dimensionering
Valg af ozongeneratorstørrelse afhænger af luftmængde og lufthastighed. Under normale forhold anbefaler
vi 4 mg ozon per m3 luft og en lufthastighed, som sikrer at ozonen minimum er i kontakt med luften i 2
sekunder. Hvis der er monteret varmeveksler, anvendes en katalystisk filterkassette med et meget lavt
tryktab. En kassette med en tykkelse på 40 mm halverer ozonkoncentrationen.
Luftmængde Anbefalede ozongenerator Ozon produktion
2.500 m3/h (700 l/s) OBW-10 10 g/h
5.000 m3/h (1.400 l/s) OBW-20 20 g/h
10.000 m3/h (2.800 l/s) OBW-40 40 g/h
20.000 m3/h (5.600 l/s) OBW-80 80 g/h
Dansk Filter Fokus A/S Tlf: +45 98633309
Park allé 366 fax: +45 56633309
2605 Brøndby mobil: +45 21633309
www.dansk-filter-fokus.dk mail: info@dansk-filter-fokus.dk
Andre anvendelsesområder
Ozon Booster Garbage Room Systemet er velegnet til at fjerne dårlig lugt i skralderum. Hvis
ozongeneratoren bruges som erstatning for køling til samme skralderum, kan der spares op til 95% i energi.
En lille ozongenerator på væggen og en føler til styring af ozonkoncentrationen er alt hvad der behøves.
Ingen kemikalier eller andre tilsætningsstoffer, og der er ingen restprodukter, som skal håndteres.
Uønskede lugte i f.eks. spisestuen eller andre rum, oxideres let væk med en lille bærbar plug-in
ozongenerator.
Viden og erfaring
Vores produkter er udviklet og produceret i Skandinavien. Generatorerne er udstyret med den nyeste
teknologi og bedste kvalitet, som findes. De er testet og kvalitetssikret for optimal økonomi. Alle enheder
testes og kalibreres i 24 timer, inden de forlader fabrikken.
Ozon – et effektivt oxidationsmiddel
Ozon (O3) er en speciel form af ilt. Gasen har 3 ilt atomer per molekyle og er et af de mest effektive
oxideringsmidler som findes. Ozonmolekylet nedbrydes til et ilt molekyle (O2) og et frit ilt atom (O). Det frie
ilt atom er uhyre reaktivt og angriber straks alt i nærheden, der kan oxideres. Denne egenskab anvendes til
at fjerne uønskede lugte, bakterier og vira.
Ozon har en karakteristisk kloragtig lugt, som bemærkes allerede ved 0,02 ppm. Gasen er giftig og kan i
høje koncentrationer irritere øjne og luftveje.
Dansk

Ozon Booster Kanal system    Køkken udsugning

 

Kokkenozon_.png           

 

Fedtfriafkastkanaler og lugtfri afkastluft i restauranter, storkøkkener og grillbarer

Under madlavning dannes der mados og fedt, som suges ind i ventilations-systemet. Madosen kan være til gene for såvel omgivelser og naboer, og fedtet sætter sig i emfangets afkastsystem. Over tid bliver fedtlaget tykkere og tykkere og ventilationens effektivitet reduceres, samtidig med at brandrisikoen øges. Ved at føre ozon ind i afkastsystemet mindskes begge problemer væsentligt. Ozon er en gas, som nedbryder fedt og oxiderer mados. Restprodukterne er ilt, vand, kuldioxid og en lille smule støv, som transporteres væk med afkastluften.

Ved at kombinere modernede ozongeneratorer med pålidelige følere og effektive kulfilterpaneler, er Ozon Booster Duct Systemet blevet en yderst effektiv og konkurrencedygtig løsning, der er velegnet til restauranter, storkøkkener og grillbarer. 


Mindre lugt og ingen bakterier

De emner, der lugter, findes som oftes i gasform og fanges ikke i konventionelle filtre. Lugten følger derfor med afkastluften fra køkkenet og spredes til omgivelserne. Det er muligt af fjerne op til 95% af disse uønskede lugte ved at bruge ozon. Ozonbehandling er en af de mest effektive og velafprøvede metoder til fjernelse af lugt på markedet.

I udsugningskanalen fra køkkenet elimineres de bakterier med videre, som findes i emfangets afkastkanel og dermed risikoen for at bakterier kommer ind i køkkenet.

 

Mindre fedt og lavere risiko for brand

Ozon oxiderer fedt til vand, kuldioxid og en mindre mængde støv, som transporteres væk med afkastluften. Mindre fedt er lig med lavere risiko for spredning af brand via ventilationssystemet. Skorstensfejerens arbejde lettes også betydeligt. Renere kanaler betyder også at ventilationssystemet fungerer som det skal og med den effekt, som det er dimensioneret til. 

 

 Automatisk og økonomisk drift

Servicebehovet og driftomkostningerne er minimale. Ozon Booster Duct Systemet fungerer i det store hele fuldstændigt automatisk, og der kræves hverken specialuddannelse eller specielle kompetencer af køkkenpersonalet.

Ozonen genereres af luftens ilt og elektriske udladninger (tilsluttes 230 volt) – helt uden kemikalier eller andre tilsætningsstoffer.

 

Enkel og hurtig installation

Takket være moderne teknologi er ozongeneratorerne kompakte og lette at installere. De kan for eksempel installeres på loftet, i ventilationsrummet eller i et depotrum. Generelt gælder at jo køligere, jo bedre. Installationen er meget enkel. Ozon tilføres afkastkanalen via en 6 mm slange af PTFE (Teflon).

 

Varmevekslere genvinder varme

Fraluften fra et køkken har et stor energiindhold, og installerer man Ozon Booster Duct Systemet, får man en fraluft, som er velegnet til varmevekslere. I systemer med varmevekslere indsættes et katalytisk filter inden varmeveksleren. Dette filter omdanner eventuelt overskudsozon til ilt.

 

Sikkerhed

Ozon er et kraftig oxideringsmiddel. Ozonkoncentrationen i rummet hvor der kan opholde sig mennesker  kontrolleres koncentrationen ved hjælp af en ozon føler, som slukker for generatoren, hvis niveauer overstiger 0,1ppm. Ozon har en daglig grænseværdi på 0,1 ppm (Ophold 8 timer om dagen / 5 dage per uge) og en øvre grænseværdi på 0,3 ppm (Ophold 15 minutter ad gangen).

Vi anbefaler altid en føler, der hvor ozongeneratoren er placeret. Hvis der er monteret en varmeveksler, bør der også monteres en føler i tilluft kanalen, for at sikre at der ikke blæses ozon ind i rummet.

 

Vejledning for dimensionering

 Valg af ozongeneratorstørrelse afhænger af luftmængde og lufthastighed. Under normale forhold anbefaler vi 4 mg ozon per m3 luft og en lufthastighed, som sikrer at ozonen minimum er i kontakt med luften i 2 sekunder. Hvis der er monteret varmeveksler, anvendes en katalystisk filterkassette med et meget lavt tryktab. En kassette med en tykkelse på 40 mm halverer ozonkoncentrationen.

Luftmængde

Anbefalede ozongenerator

Ozon produktion

2.500 m3/h (700 l/s)

OBW-10

10 g/h

5.000 m3/h (1.400 l/s)

OBW-20

20 g/h

10.000 m3/h (2.800 l/s)

OBW-40

40 g/h

20.000 m3/h (5.600 l/s)

OBW-80

80 g/h

 

Andre anvendelsesområder

Ozon Booster Garbage Room Systemet er velegnet til at fjerne dårlig lugt i skralderum. Hvis ozongeneratoren bruges som erstatning for køling til samme skralderum, kan der spares op til 95% i energi. En lille ozongenerator på væggen og en føler til styring af ozonkoncentrationen er alt hvad der behøves. Ingen kemikalier eller andre tilsætningsstoffer, og der er ingen restprodukter, som skal håndteres. Uønskede lugte i f.eks. spisestuen eller andre rum, oxideres let væk med en lille bærbar plug-in ozongenerator.

 

Viden og erfaring

Vores produkter er udviklet og produceret i Skandinavien. Generatorerne er udstyret med den nyeste teknologi og bedste kvalitet, som findes. De er testet og kvalitetssikret for optimal økonomi. Alle enheder testes og kalibreres i 24 timer, inden de forlader fabrikken.

 

Ozon – et effektivt oxidationsmiddel

Ozon (O3) er en speciel form af ilt. Gasen har 3 ilt atomer per molekyle og er et af de mest effektive oxideringsmidler som findes. Ozonmolekylet nedbrydes til et ilt molekyle (O2) og et frit ilt atom (O). Det frie ilt atom er uhyre reaktivt og angriber straks alt i nærheden, der kan oxideres. Denne egenskab anvendes til at fjerne uønskede lugte, bakterier og vira.

Ozon har en karakteristisk kloragtig lugt, som bemærkes allerede ved 0,02 ppm. Gasen er giftig og kan i høje koncentrationer irritere
øjne og luftveje. 

ozon_reakton_.png