Udskriv

Ozon hvad er det

Ozon hvad er det

Ozon hvad er det.

 

1)    Ozon er et naturligt stof der findes i naturen, og det dannes der af solens UV stråling og ved spændingsudladninger f. eks ved tordenvejr.

 

2)    Ozon er en del af den naturlige balance i sund luft, hvor det er med til at nedbryde uønskede stoffer, lugte og mikroorganismer.

 

3)    Ozon må som alle andre stoffer forefindes i passende koncentrationer, og kan være skadeligt for mennesker hvis disse overskrides. (ophold i længere tid i koncentrationer over 0,1ppm)

 

4)    Ozon består af 3 iltatomer O3  og er et ustabilt stof der gerne vil reagere med andre stoffer, eller gå tilbage til et normalt iltmolekyle  O2  med 2 iltatomer.

 

5)    Ozon reagerer med organiske stoffer, blandt andet fedtstof, der sker herved en kemisk reaktion, hvor der dannes vanddamp H2O og kultveilte CO2 , samt tørre partikler der består fortrinsvis af kulstof  C.

 

6)    Ved en korrekt dimensionering af ozonkoncentration i relation til fedtstofferne, kan den væsentligste del af fedtet omdannes, og lugten kan reduceres med op til 95%.

 

7)    Ozon nedbryder (dræber)  mikroorganismer (f eks  bakterier)  dette sker med en hastighed der er afhængig af koncentrationen af ozon, jo mere ozon jo hurtigere nedbrydes bakterierne.

 

8)    NOx dannes naturligt i naturen som NO og NO2 , der nedbrydes igen ved naturlige processer. Faktisk kan NO2og O2 omdannes til NO og O3 der igen reagerer med organiske stoffer og bliver til alm luft.  De skadelige koncentrationer af NOx dannes primært ved forbrændinger ved høj temperatur, som det bl a sker i motorer i biler. 

 

9) Produktion af ozon kan altså ske uden væsentlig forskel, både ved UV-C princippet og ved corona, samt flere andre principper.

Det afgørende ved produktion af ozon er en korrekt dimensionering til den givne opgave, så man opnår de effektive koncentrationer til neutralisering uden at det giver store koncentrationer i opholdszoner for dyr og mennesker, og på en måde så der er mindst mulig overskydende ozon.

 

Se vores ozonmaskiner  ved at klikke OZON