Udskriv

Hvordan virker ozon

ozon_reakton_.png
 

OZON Hvad kan det:  

 

Ozon kan fjerne organiske lugte og nedbryde emner som bakterier, virus, skimmel og fedt.

Ubehagelig lugt er nu et problem, som du let kan du gøre noget ved, og effekten er permanent.

Du kan fjerne lugt og desinficere rum meget enkelt, effektivt og hurtigt med Ozon (O3)

 

OZON Hvad er det:

Ozon er et kraftfuldt oxidationsmiddel. En egenskab som gør gassen til en effektiv lugtrenser og desinfektionsmiddel.

Ozon virker ved at nedbryde organiske emner som, bakterier, vira, allergener, svampe, samt mange lugte.

Cellemembranerne i bakterier og virus nedbrydes ved oxidation til CO2, vand, og uskadelige alkoholer og aldehyder.

 

Ved at påvirke emnerne med en vis koncentration ozon over tid, kan gassen nedbryde de uønskede emner.

Efter en behandling med Ozonbooster og en kraftig udluftning, lugter der af "ingenting". 

Behandlingen fjerner det der lugter helt. En billig og enkel måde, at fjerne lugt problemer på.

 

 

OZON  er det nyt

O3 har været kendt i mange år og bruges i dag rutinemæssigt inden for mange brancher:

Hotel, automobil, restauration, børne institutioner, brandskader, skralde-kloak industri, skimmel & svamperenovering,  frugt og grønt, behandling af sko og tøj som lugter og bruges generelt til desinfektion, sterilisation, af alle mulige emner/rum, blandt andet laboratorier, operationsstuer.

 

Ofte bruges Ozon behandlingen rutinemæssigt for at vedligeholde en vis standard mht lugt og bakterier.

 

Aktuelt er foreksempel lugt sanering og desinfektion af rum efter oversvømmelse,

 

OZON er det farligt

OZON er effektivt, derfor må der ikke være mennesker og dyr til stede i lokalet, når der oxideres.

Så svaret er ja, men bruges ozonen med normal omtanke er det ufarligt,

og langt mindre farligt end at vaske et rum ned med for eksempel en klor opløsning, også fordi man der bliver eksponeret i lang tid med de dampe som væsken afgiver.

 

Med de koncentrationser som der arbejdes med, kan man dog sagtens gå ind efter endt behandling og slukke for Ozonboosteren og åbne vinduer/starte ventilation for at lave udluftning.

Og det gode er at efter meget kort tid, er ozonen helt væk.

Kontakt os:
Søren Blume
Tlf +45 51 74 55 77
SB@bdbsalg.dk

imgW3_helpdesk.jpg