Udskriv

Brugsvejledning OBP500 & OBP1000

Brugsvejledning OBP500 & OBP1000

.

.

.

.

.

.

.

.

Brugsvejledning for Ozon Booster type OBP-500 & OBP-1000

 

Ozon Booster type OBP-500 og OBP-1000 er bærbare og effektive ozongeneratorer med mange anvendelsesmuligheder.

 

Ibrugtagning


Læs brugsvejledningen igennem inden ozongeneratoren tages i brug. Ozon er en giftig gas, bemærk anbefalede rumstørrelser ved valg af generator.

Stil eller hæng Ozon Boosteren på en tør plads så højt som muligt, gerne 2 meter over gulv. Sørg for at de to ender, hvor luft til ventilatoren suges ind, og gitteret på den modsatte side, hvor ozonen føres ud, ikke er dækket til. Tilslut generatoren til strøm og tryk på startknappen. Når generatoren producerer ozon afgiver kvartsenheden et svagt blåligt skær. Indstil den ønskede ozonkoncentrationsniveau på drejeknappen. Længst levetid opnås ved at stille drejeknappen helt ned ved start og herefter øge koncentrationen. Jo højere temperatur (sommer / vinter), jo mere ozon er der behov for. For at opnå det bedste resultat, bør vinduer og yderdøre lukkes mens ozonbehandlingen foregår. Ventilationen skal være slået fra. Relativt lille koncentration af ozon og regelmæssig gentagelser, giver det bedste resultat. Hvis der ikke er personer i lokalet, kan koncentrationen af ozon øges. Ozon påvirker ved lave koncentrationer ikke planter. Ved høje koncentrationer skal planter fjernes fra rummet, da de ellers vil visne.

 

Sikkerhedsforskrifter


Enheden indeholder elektriske komponenter. Placer derfor enheden så den ikke kommer i kontakt med vand. Må ikke overspules med vand. Afbryd altid enheden før service og eventuel reparation.

Ozon har en karakteristisk lugt og kan ved høje koncentrationer irriterer øjne og luftveje. Indstil den ønskede koncentration på drejeknappen. Grænseværdien for ozon er 0,1 ppm ved eksponering i max 8 timer per døgn eller 0,3 ppm højst 15 minutter ad gangen. Allerede ved koncentration på 0,1 ppm lugter ozon meget stærkt og det kan føles ubehageligt at opholde sig i lokalet.    

 

Service og vedligehold


Træk altid ledningen ud af stikkontakten før service påbegyndes.


Ventilatorens filter skal rengøres / skiftes regelmæssigt afhængigt af hvilket miljø generatoren anvendes i, og hvor ofte den bruges. Aftag det sorte ventilationsgitter. Støvsug filteret og /eller vask det i sæbevand. Filteret skal være helt tørt, før det monteres igen.

Kvartsenheden har en beregnet levetid på 10.000 timer.

Ombytning: Afmonter forsigtigt kvartsenheden og monter den nye.

Al anden service skal udføres af producenten.

Dette produkt er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med nedenstående EU direktiver:

 

  • EMC direktiv (2004/108/EC)
  • Lavspændingsdirektivet (2006/95/EC)
  • Maskindirektivet AFS 2008:3 (2006/42/EG)

 

FAKTA OM OZON BOOSTER TYPE OBP

Ozongenerator

OBP-500

OBP-1000

Ozonteknik

Kvartsenhed

Kvartsenhed

Ozonproduktion

500 mg/h

1000 mg/h

Rumstørrelse

< 25 m2 (75 m3)

≤ 50 m2 (150 m3)

Regulator

Ja

Ja

Timer

Nej

Nej

Timetæller

Nej

Nej

Ventilatorkapacitet

150 m3/h

150 m3/h

Dim. Ozongenerator LxBxH

290 x 140 x 165 mm

290 x 140 x 165 mm

Vægt ozongenerator

2,8 kg

2,9 kg

Effekt ozongenerator

50W

75W

Kabinet

Rustfrit stål

Rustfrit stål

Spænding

230V

230V

Nettilslutningsledning

2m

2m

Omgivelsestemperatur*)

-10 til +35°C

-10 til +35°C

Luftfugtighed

Max 85%

Max 85%

Garanti

1 år

1 år

IP klasse, ozongenerator

21

21

CE godkendt

Ja

Ja

 

*) Produktion af ozon falder ved højere temperaturer. Højeste effekt fås når det er koldt og fugtigt.