Udskriv

FILTER GUIDE

FILTER GUIDE

 Hvilket filter er det rigtige til min filteropgave? 


Det meget korte svar er "F7 til indblæsning og F5 på udsugning" til almindelige ventilations anlæg som ventilerer rum hvor der opholder sig mennesker. Så er alergener og forbrændingsrøg filtreret bort i stort omfang.


Der er mange måder at specificere et filter på. Nogle af disse er: 

  • Filtreringsevne
  • Trykfald
  • Noninel luftmængde 
  • Støvholdningskapacitet

Det vigtigste er normalt fIltreringsevnen, som er specificeret i DS 779 og DS 1822 
(se tabel nedenfor). 

og i den kommende DS779:2012 som er vedtaget på europæisk plan men ikke er indarbejdet i Dansk Standard. (ændringerne i DS779:2011 er angivet i parantes)

Procentdelen angiver hvor mange % filteret tilbageholder, under en veldefineret test. Samme procentandel bruges til at klassifisere filteret. (G1 - F9)

EPA, HEPA og ULPA filtre som har større filtreringsevne end ovennævnte filtre, testes efter DS 1822, og de testes efter en metode hvor man finder den mest penetrerende partikelstørrelse (MPPS), dvs. der hvor filteret har den dårligste filtreringsevne. på den partikelstørrelse testes filterets effektivitet.

Filtrene klassificeres fra E10 til U17.  (dvs. mellem 99,5%til 99,999995% filtreringsevne hvor filteret filtrerer dårligst.)


Hvilket filter er det rigtige til min filteropgave? 

Filtre findes i finhedsgrader klassifiseret fra 1 til 17 hvor højeste tal filtrerer mest, men er sværest at presse luft igennem. 

Se unde filterteori.
 

Almindelige ventilationsanlæg:

Vi anbefaler at der bruges F7 filterklasse til luftfiltrering af den luft som blæses ind i det i rum, hvor der opholder sig mennesker. Pollen, trafikos, forbrændings partikler, bakterier filtreres så i et rimeligt omfang. (mere end 60% filtreres fra) samtidig med at ventilatoren sagtens kan give meget frisk luft til rummet. 

Vi anbefaler at filteret udskiftes en gang årligt. (begrundes i DS13779) ud fra et hygieninsk synsvinkel.

Vi anbefaler at der bruges mindst F5 filterklasse til udsugningen for at holde udstyret rent.

Dog anbefaler vi at benytte samme filterklasse både i indblæsning og udsugning hvis der er varmegenvinding af typen roterendevarmeveksler(stort aluminiumshjul i ventilationsanlægget) og normale er  F7 (M7) filterniveau at foretrække. 

Udsugnings filteret bør skiftes samtidig med indblæsningsfilteret, for at bibeholde luftballancen i ventilationsanlægget.    

 

Har du problemer med astma, allergi og pollen?

Vi har filtre og maskiner som kan rense luften indendørs, så gener fra luften minimeres mest muligt.

Vi anbefaler brug af F7 filterklasse og gerne F8 filterklasse til filtrering af luften ind til rummet.

For mere vejlledning se under det enkelte produkt eller under filterteori på menuen til venstre.


Filtertyper & Filterklasser

Tabellerne nedenfor viser filter klasserne: 

Filterklasse
DS 779:2003 

Arrestance A [%] 

Eksempel på partikler 

Diameter 

G1

        A < 65 

 Hår, tøj fnuller

20-200 μm

G2 

65 < A < 80 

vådmaling, sand, blade, fedt, dråber 

10-100 μm 

G3 

80 < A < 90 

dråber, flyvende jord, synligt støv 

10-100µm

G4 

90 < A 

synligt støv

10-100µm

 

Filterklasse
DS 779:2012

Effektivitet E [%] 

eksempel på partikler 

Diameter 

M5

40 < E < 60

 Pollen(hele), synligt støv

10-100 μm

M6

60 < E < 80

 Sporer

10-25 μm

F7

80 < E < 9

 Tonerpartikler, forbrændingspartikler, 
lungeskadende partikler, allergener

5-20 μm

F8

90 < E < 95

bakterier, skimmel, svampesporer

0,1µm -

F9

95 < E 

bakterier, skimmel, svampesporer

0,1µm -

 

Filterklasse
DS1822
 

Effiktivitet MPPS 

eksempel på partikler 

Diameter 

E10

85 < h

 Tonerpartikler

5-20 μm

E11

95 < h

 Oilerøg

0,3-5 μm

E12

99,5 < h

 Bakterie

0,2-25 μm

H13

99,95 < h

 Tobaksrøg, aspest, skimmel

0,01-1 μm

H14

99,995 < h

 Vira, mest brugte filterklasse 

0,01-1 μm

 

Filterklasse
EN 1822
 

Effektivitet MPPS 

eksempel på partikler 

Diameter 

U15

99,9995 < h

      Farlig levende vira, ekstreme krav     

0,01-1 μm

U16

99,99995 < h

 Virus

0,002-0,05 μm 

U17

99,999995 < h

 

Ekstreme krav til filtrering, renhed

 

 

Forslag til anvendelsesområder med filtertyper:  (tryk på de blå felter, så kommer du diekte til produktet)

Udskiftning af filtre i meget gamle anlæg +30 år.

.

G2 

 PA, måtter, ruller

 

Olietågefiltrering 1. trin til dråber, Køkkenemfang, fedtfilter, CNC drejemaskiner,
olietågeudskiller.

 

G2

 PA, Metalfilter

 

Forfilter for store støvkoncentrationer, luftindtag til kølemaskiner for store maskiner,
filtre for specifikke støvtyper. 

.

G2

G3

 MåttefilterPanelfilter,
 Posefilter G3, PA
 

 

Som grov filter alene, eller som forfilter foran finfiltre, til offshore og tørre områder, filter for
maskinrumsventilation, filter til beskyttelse af varmeflader, forfilter til luftbehandlings aggregater.

.

G3

PA,Panelfilter,posefilter

 

G4

Måttefilter, Posefilter, panelfilter, G4 Z-line

 

Super fin støvudskilning tll høj grad af renhed, filter til luftforsyning til relæudstyr eller spray
malings kabiner, som afkast filter i næsten alle ventilationsanlæg og indtag til visse ventilationsanlæg.

M5/F5

 Måttefilter, posefilter, panelfilter

 

Super fin støvudskilning i eletrisk og fotografiske industrier, airconditions anlæg, laboratorier,
indtag til gas turbiner.

.

M6/F6

 Glasmåtte C,posefilter, panelfilter,
 kompaktfilter,ECO-pak 

.

 

 

Super fin støv udskilning i ventilations og airconditions anlæg, meget ren luft forsyning til 
krævende lokaler hvor der opholder sig mennesker, effektivt pollenfilter, effektiv mod trafik partikler,
forbrændings partikler.

.

Følsomme relæanlæg, fødevareproduktion, forfilter til renrum, f.eks farmaceutisk,

areosolfiltrering, luftindtag for gasturbiner, pollenfiltrering
.
Super fin støvudskilning, for meget krævende opgaver, slutfilter til lettere operationsrum,

filter til allergivenlige rum, slutfilter til klasse D (100.000) rum, forfilter til HEPA filtre,  

F7

          

 

Posefilter syntet / Glasfiber, panelfilter,
 kompaktfilter,
 kompaktfilterm/HF ramme

 


 

F9

 

 Posefilter, kompaktfilter, panelfilter

 

 

 

Filterklasse DS/EN 1822

 

HEPA / ULPA

Aktiveret kul

 

 

 

 

Fin og super fin filtrering sammen med forfilter (G4til G7), filter til samlerum, fødevareproduktion
(hakket kød, kildevand, mælk) sterilisationsrum og operationsrum, filter til renrum klasse
D (100.000) fx farmaceutisk industri.

.

Steril filtre, til renrum, sikkehedsbænke, klasse 2 bænke, Aspest sanering, farlige processer,
cigaretrøg, skimmesvampe renovering. luftrensere mod allergi, pollen, svævende partikelforurening,

.  

E11/H11

Mikro-R
 Mikro-RF
 Mikro-RFV
 Mikro RF-AL

 

H13 - U17

 Mikro S
 Mikro SF
 Mikro SFV
 Mikro SF-AL

 

Seperation af gas, intense lugte, giftig eller radioaktiv luftforurening brændrøg, cigaretrøg,
sure stikkende lugte, kloak lugt. 

 

 

 

 

OZONgenerator til fjernelse af lugt, restaurant udsugning, kældre efter oversvømmelse, bil, båd,
campingvogne, toiletter, elevatorer, slagterier, fiskebutikker, osterier, skralderum, steder med lugte.

.

OZON til desinfisering af emner eller lokaler, som operationsstuer, laboratorier, dyrestalde, 

.

 Kul

 

 

 

 

 


OZON

 


OZON

 cylindre AKP 26-450
Kulcelle A053, A 055,

Kompaktfilter m/kul
Posefilter m/kul
 Aktiveret kul skum
Kulmåtte

 

 

OZON Booster

.


OZON Booster

 

 

 

.

Ord forklaring:

Trykfaldet:

Måles som modstanden over et filter i luftstrømmen.

Trykfaldet afhænger af lufthastigheden gennem filteret, samt hvor meget støv der er tilbageholdt i filteret.

Trykfaldet opgives normalt i Pascal (Pa) Det anbefaldede sluttrykfald, svarer normalt til det økonomiske tryk hvor det kan betale sig at skifte filter.

(Ventilationsanlægget kan dog være dimensioneret anderledes.) 

Normalt dimensioneres ventilationsanlæg til et max differenstryk på: • Grovfiltre til max. 50 pa , • finfiltre til max.250 pa, og • EPA og HEPA filtre til 450 pa.

Alternativt kan man også bruge håndreglen: 2 gange starttrykfald.

 

 

Nominel luftmængde:

Indikerer mængden af luft som filteret er dimensioneret til (nominelt)  og er ofte det mest økonomiske, når investering og energi omkostninger medtages.

 

Støvholdningskapacitet 

Opgives i gram og indikerer hvor meget støv som er tilbageholdt i filteret, før sluttrykket opnås. Forskellen mellem teststøvet i laboratoriet og støv i luftforureningen fra natur og omgivelserne, bevirker at resultatet ikke kan bruges direkte. Det kan dog bruges til en cirka ved sammenligning af levetider på forskellige filtermedier.   


Lugte, gasser og dampe

Når luftforureningen også består af gasser og dampe (urenheder), giver "Ventilationsfilter.dk 's" produkter af kulfiltreringsløsninger, mulighed for at finde den optimale løsning til opgaven. vi fører også elektrostatiskefiltre og ioniseringsfiltre.

Normalt benyttes kul til at fjerne gasser og dampe, fordi det er effektivt, billigt og veltestet igennem mange år i et utal af anlægstyper.

Aktiveret uimpregneret kul skal normalt benyttes når organiske emner skal fjernes fra luftstrømmen.
 

Alternativt findes imprægneret specialkul som er designet for at opnå høj absorbtionsevne på specifikke gasser/dampe. (f.eks. uorganiske gasser/dampe, SO2, Amoniak, cigaretrøg, krigsgasser, radioaktivitet, kviksølv). der findes 26 forskellige impregneringer. Vi giver gerne råd og vejledning om valg af kultype. tryk på kulhjælp.


Vil du vide mere om filtre? Kan du sende os en mail eller ringe.
Vi er klar til at hjælpe dig!

 Kontaktoplysninger
Søren Blume DeWitt Svendsen
Daglig leder / CEO

sb@ventilationsfilter.dk
Tel: +45 42 16 57 46

CVR# DK36470852